Χίος ~ Η μυροβόλος

"Παραδοσιακά Ελληνικά Τραγούδια" με τη χορωδία της Αρμονίας

«Παραδοσιακά Ελληνικά Τραγούδια» με τη χορωδία της Αρμονίας.

Οργάνωση: Παγχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η ΑΡΜΟΝΙΑ» & Ομήρειο Π. Κ. Δ. Χ.

Τόπος: 
Ομήρειο Π. Κ. Δ. Χ.
Χρόνος: 
08/06/2011 - 20:00
Τιμή: 
8€

Περισσότερες φωτογραφίες