Χίος ~ Η μυροβόλος

Θεατρική παράσταση "Η πεντάμορφη και το τέρας"

Πέντε κορυφαίοι συντελεστές υπογράφουν την παιδική θεατρική παράσταση "Η πεντάμορφη και το τέρας".

Μουσική, χορός, τραγούδι, θέαμα! Την Παρασκευή στις 9.00 μ.μ. στο Θέατρο Καστρομηνά και το Σάββατο την ίδια ώρα στο Θέατρο "Αδ. Λεμός" στα Καρδάμυλα.

Τόπος: 
θέατρο Καστρομηνά & ανοιχτό θέατρο Καρδαμύλων
Χρόνος: 
03/08/2012 - 21:00
04/08/2012 - 21:00

Περισσότερες φωτογραφίες