Χίος ~ Η μυροβόλος

Αφήγηση παραμυθιών από τις "Παραμυθοκόρες"

Αφήγηση παραμυθιών από τις «Παραμυθοκόρες». Τρεις ηθοποιοί αφηγούνται παραμύθια με μουσική, χορό και παντομίμα.

Τόπος: 
Πατρικά
Χρόνος: 
14/08/2011 - 20:30

Περισσότερες φωτογραφίες