Χίος ~ Η μυροβόλος

Μάθημα Τοπικής Ιστορίας

∆εν μπορείς να ζεις και να πεθαίνεις σ’ ένα γενέθλιο τόπο και να αγνοείς την Ιστορία του και τη δική σου, τις ρίζες του και τις δικές σου, αφού η Ιστορία διδάσκει, διαπαιδαγωγεί, ενώνει, γιγαντώνει, εκδικείται, μα κι αποτελεί εφαλτήριο στο αύριο.

Το μάθημα γίνεται με την αρωγή εικόνων (χαλκογραφίες, γκραβούρες, πίνακες εποχής, σύγχρονες φωτογραφίες κ.ά.), γεγονός που συντελεί στην άμεση και αποτελεσματική κατανόηση της Τοπικής Ιστορίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε Νένητα (2 Αυγούστου) και Μεστά (6 Αυγούστου). Επιμέλεια-∆ιδασκαλία: Χρίστος Στεργ. Μπελλές, ∆ρ Ιστορίας, Πρόεδρος Βιβλιοθήκης

Τόπος: 
Νένητα / Μεστά
Χρόνος: 
02/08/2014 - 21:15
06/08/2014 - 21:15

Περισσότερες φωτογραφίες