Χίος ~ Η μυροβόλος

Διάλεξη Λέανδρου Ρακιντζή: "Πολυνομία - κακονομία - ανομία"

Διάλεξη Λέανδρου Ρακιντζή: «Πολυνομία - κακονομία - ανομία»

Πολυνομία, κακονομία, ανομία, στην ουσία κατά την κοινή συνείδηση πρόκειται περί του ενός και ιδίου ζητήματος, ιδωμένου από διαφορετικές πλευρές, που όμως συγχέεται τόσοπολύ στα διαχωριστικά όρια σε σημείο, που όλα επικαλύπτονται.

1. Πολυνομία είναι η έλλειψη κωδικοποιημένης νομοθεσίας και η ύπαρξη πολλών, συχνά αντικρουόμενων νόμων για το ίδιο θέμα.
2. Κακονομία όταν ασκείται η διοίκηση με κακούς νόμους.
3. Ανομία είναι: α) κυριολεκτικά η έλλειψη ή ανυπαρξία συστήματος νόμων, τάξεως β) κοινωνιολογικά κατάσταση κοινωνικής αποδιοργάνωσης και έλλειψη κοινωνικής συνοχής γ) η παράβαση νόμου, η παράνομη πράξη.

Θα εξετάσουμε πώς οι καταστάσεις έχουν εισχωρήσει στον καθημερινό μας βίο, στο κοινωνικό μας σύστημα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και πόσο βαθειά τους επηρεάζουν, ποιες οι συνέπειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως και τις παράπλευρες απώλειες στην εξέλιξη της πολιτείας και της κοινωνίας και πώς οι αρνητικές αυτές καταστάσεις μπορούν να εξαλειφθούν.

Τόπος: 
Βιβλιοθήκη "Κοραής"
Χρόνος: 
20/09/2014 - 20:00

Περισσότερες φωτογραφίες