Χίος ~ Η μυροβόλος

Έναρξη του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου "Αδαμάντιος Κοραής"

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» κηρύσσει την έναρξη του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής» και προσκαλεί το χιώτικο κοινό να παραστεί σε αυτή τη γιορτή πνεύματος και πολιτισμού.

Η διδασκαλία και η διάλεξη θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 από τον Καθηγητή Οικονομικής Ιστορίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρωτή Πρύτανη Βασίλη Καρδάση και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

17:00
Σύντομος χαιρετισμός Προέδρου Ε.Σ. Χρίστου Μπελλέ

17:00 -19:00
1ο Μάθημα της ενότητας «Πολιτικής - Οικονομικής Επιστήμης»
Η Ελληνική Οικονοµία από την Οθωµανική απελευθέρωση µέχρι και
σήµερα. Παθογένεια του πολιτικού συστήματος, πολιτικο-οικονοµικές
κρίσεις και επιπτώσεις. Με θέμα «Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής» (Γεωργία κ.α)

19:30
Ομιλία με θέμα «Χιώτες στη διασπορά» (19ος αιώνας)
Το θέμα αφορά τη χιακή διασπορά συνέβαλε τα μέγιστα στην υπεροχή των Ελλήνων εμπόρων στις «πιά­τσες» της Ανατολής και της Δύσης. Ιδιαίτερα, στα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου οι Χιώτες έμποροι κυριάρχησαν στις οικονομικές δρα­στηριότητες, επιδεικνύοντας εξαιρετική έφεση στο σιτεμπόριο και τον εφοπλισμό. Συγκριτικό τους πλεονέκτημα αποδείχθηκε η διαμόρφωση εμπορικών δικτυώσεων με βάση την κοινή τους καταγωγή και τη συγγένεια. Σε κάθε περίπτωση οι Χιώτες έμποροι έλαμψαν στο οικονομικό στε­ρέωμα του 19ου αιώνα.

Τόπος: 
Βιβλιοθήκη "Κοραής"
Χρόνος: 
07/02/2015 - 19:30

Περισσότερες φωτογραφίες